Úvahy mojich žiakov na tému: Prišli nečakané „prázdniny“, učíme sa na diaľku (1. časť)

Jedna z domácich úloh počas obdobia, keď sme žiakov učili z domu, spočívala v tom, že žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali napísať krátku úvahu o „ nečakaných“ prázdninách. Prečítajte si niektoré z nich. 

Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi žiakmi

Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí. Vyvíjajú sa  pomaly a postupne. Žiakom v škole môžeme pomáhať rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom rôznych cielených aktivít. Pozrime sa teda na niektoré z nich, ktoré v tomto úsilí môžu pomôcť.

Metódy, ktoré pomáhajú žiakom spolupracovať vo dvojiciach

Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. 

Ak sa učia navzájom si pomáhať, podporovať sa, vymieňať si informácie, vysvetľovať si problémy navzájom, diskutovať, vďaka týmto metódam sa dokážu aj podporovať v učení.

Pomáhajte žiakom nahliadnuť do seba

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať, či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše v rámci projektov, olympiád a súťaží.

Aktivity na začiatok nového kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.