Július Lenko – pracovný list

Pracovný list

1.Uvedený text je próza.

ÁNO          NIE

 

2.Uvedený text patrí do literárneho druhu:

A.epika

B.lyrika

C.dráma

  1. Charakterizuj lásku, ktorú autor v básni opisuje.

__________________________________________________________________________________

 

  1. Vymysli iný nadpis. ________________________________________________________________
  2. Básnický obraz život neplynie ako sladký sen je:

A.personifikácia

B.prirovnanie

C.metafora

  1. Vypíš z básne metaforu. ___________________________________________________________
  2. Podčiarkni slová, ktoré sa v básni rýmujú.

     Toľko lásky a nehy v očiach máš,

     že každou vecou bývaš očarená.

     A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena

     celý byt až po strop napĺňaš.

  1. Takýto rým v  básni voláme:
  2. striedavý
  3. obkročný
  4. združený
  5. Čo podľa teba znamená slnko a víchrica na dcérkinej ceste?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracovný list si môžete stiahnuť tu: