Vianočné aktivity na oživenie vyučovania

Učiteľ musí na hodine preberať to, čo predpisuje učebný plán, a preto je samozrejmé, že sa nemôže niekoľko dní v decembri venovať len Vianociam. Ja som to vyriešila tak, že si z hodiny „ukradnem“ aspoň desať minúť a aby sa naše učenie nieslo v predvianočnom duchu, tak striedavo s deťmi robíme tieto činnosti: