Vianočné aktivity na oživenie vyučovania

Učiteľ musí na hodine preberať to, čo predpisuje učebný plán, a preto je samozrejmé, že sa nemôže niekoľko dní v decembri venovať len Vianociam. Ja som to vyriešila tak, že si z hodiny „ukradnem“ aspoň desať minúť a aby sa naše učenie nieslo v predvianočnom duchu, tak striedavo s deťmi robíme tieto činnosti:

  • čítame si krátke vianočné príbehy,
  • vysvetľujeme si vianočné pranostiky,
  • počúvame krátke vianočné rozprávky,
  • pozeráme vianočné rozprávky alebo rôzne motivačné videá,
  • vymýšľame novoročné vinše,
  • vyrábame vianočné pohľadnice,
  • píšeme krátke vianočné zamyslenia alebo básničky,
  • počúvame vianočné piesne a zamýšľame sa nad nimi.