Čarujeme s postavami

Vyberieme žiakom nejakú postavu –  napríklad z 19. storočia (Zuzanka Hraškovie) a povieme im, aby vymysleli príbeh s touto postavou, ale v 21. storočí. Môžeme to urobiť aj naopak. Postavy zo súčasných diel môžeme presunúť do iného – predchádzajúceho  storočia, ale aj do budúcnosti. Upozorníme žiakov na adekvátne využitie slovnej zásoby súvisiacej s dobou.