Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti dobre a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Najhoršie je, keď ich učivo nebaví, nevidia v ňom zmysel a vôbec ich nezaujíma. Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí.

Tvorivosť na slohu

Vďaka rôznym tvorivým hrám a aktivitám môžeme na slohu v primeranej miere rozvíjať tvorivosť žiakov. Aby sa tvorivosť žiakov rozvíjala, je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom budú pracovať s chuťou a bez strachu z možného neúspechu. Jedným z prostriedkov, ktoré navodzujú vhodnú atmosféru, sú didaktické hry. Zaisťujú vysokú aktivitu žiakov, ktorí pracujú so zaujatím a s pocitom voľnosti. Hry a zábavné aktivity  odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti. Pozrime sa na niekoľko hier, ktoré môžete podľa potreby kedykoľvek použiť na hodinách slohu.