Aktivity, pomocou ktorých učiteľ zistí, či žiaci porozumeli učivu

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli.

Ako zaujať žiakov na začiatku vyučovania

Niekedy práve prvé minúty rozhodujú o tom, ako bude prebiehať vyučovacia hodina a koľko sa toho žiaci naučia. Zaujať a motivovať žiakov od prvej sekundy a navrhnúť aktivity tak, aby boli v očakávaní či v napätí si vyžaduje prax a niekoľko pokusov a omylov, ale skúsení učitelia tvrdia, že stojí za to vynaložiť námahu, aby ste to urobili správne. Pomôcť vám v tom môžu aj nasledujúce aktivity.

Hry, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.