Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti dobre a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Najhoršie je, keď ich učivo nebaví, nevidia v ňom zmysel a vôbec ich nezaujíma. Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí.

Tvorivosť na slohu

Vďaka rôznym tvorivým hrám a aktivitám môžeme na slohu v primeranej miere rozvíjať tvorivosť žiakov. Aby sa tvorivosť žiakov rozvíjala, je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom budú pracovať s chuťou a bez strachu z možného neúspechu. Jedným z prostriedkov, ktoré navodzujú vhodnú atmosféru, sú didaktické hry. Zaisťujú vysokú aktivitu žiakov, ktorí pracujú so zaujatím a s pocitom voľnosti. Hry a zábavné aktivity  odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti. Pozrime sa na niekoľko hier, ktoré môžete podľa potreby kedykoľvek použiť na hodinách slohu.

Kreatívne hry na vyučovaní

Schopnosť tvoriť nové veci, presiahnuť poznané, ľudí vždy fascinovalo a vyvolávalo potrebu poznať okolnosti, ktoré to umožňujú. Niekedy môžu k podnieteniu tvorivosti  pomôcť i jednoduché hry a aktivity, ktoré dokážu rozprúdiť detskú kreativitu. Pozrime sa na niektoré z nich.

Aktivity v triede: Začiatok kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti

Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa  rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď sme pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujeme.

Aktivity na začiatok nového kalendárneho roka

 

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.