Úvahy mojich žiakov na tému: Prišli nečakané „prázdniny“, učíme sa na diaľku (1. časť)

Jedna z domácich úloh počas obdobia, keď sme žiakov učili z domu, spočívala v tom, že žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali napísať krátku úvahu o „ nečakaných“ prázdninách. Prečítajte si niektoré z nich.