Písanie do denníka – domáca úloha (učíme na diaľku)

Keď učíme na diaľku, môžeme využiť aj prácu s denníkom.

Naši žiaci i učitelia sme sa ocitli v netypickej situácii. Nikto z nás nepredpokladal, že sa niekoľko týždňov budeme učiť na diaľku. Každý deň sa udeje veľa vecí a hlavne citlivé deti ich vnímajú so strachom. Dlhodobý strach okrem iného oslabuje aj imunitu, a preto je dobré eliminovať ho. Je dokázané, že písanie o veciach, ktoré na nás negatívne vplývajú, nám pomáha sa s nimi po psychickej stránke vyrovnať. Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou a keď niekomu o tom, čo napísali, porozprávajú, tak aj ústne. Rozvíjajú si takto aj empatiu. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti. A tak skúste žiakom  navrhnúť, aby aspoň 15 minút denne zapisovali svoje postrehy do denníka. Kto nerád píše, môže si do denníka kresliť alebo si vytvárať komiksy. Aj obyčajné písanie môže deťom pomáhať zvládať bežné menšie či väčšie problémy v živote.

Poznámka: 

Žiaci môžu vo svojom texte napríklad určiť gramatické kategórie alebo vzory nejakých slovných druhov.