Domáca úloha – rozhovor

Vzhľadom na to, že momentálne prebieha vyučovanie na diaľku, postupne budem na stránke uverejňovať námety na tvorivé domáce úlohy. Dnes to bude rozhovor.

Zadanie úlohy pre žiakov:

Zavolaj niekomu z rodiny, s kým sa nemôžeš stretávať, mal by to byť starší človek (starká, starký, krstná, teta, ujo, niekto v zahraničí alebo ktokoľvek iný…) a polož mu aspoň tri otázky. Rozprávaj sa s ním teda prostredníctvom telefónu alebo SKYPE a podobne. Potom tento rozhovor zapíš do zošita. Môžeš si najprv napísať do zošita otázky a potom si počas rozhovoru zapisuj odpovede. Keď si všetko napíšeš do zošita, podčiarkni v tomto rozhovore aspoň tri príslovky. Odfoť text a pošli mi to na mail.

Poznámka pre učiteľov:

Žiaci môžu podčiarkovať i akýkoľvek iný slovný druh, podľa toho, ktorý  slovný druh  chcete so žiakmi zopakovať.