Aktivita na začiatok kalendárneho roka: KRESLENIE SNOV

 

Začiatok nového roka je obdobím, kedy sa zvykneme viac zamýšľať nad sebou, svojím životom i nad svojím ďalším smerovaním. 9. januára prídu žiaci po zimných prázdninách do školy a chvíľu im bude trvať, kým sa rozbehnú a začnú opäť poriadne vnímať povinnosti, ktoré ich v škole čakajú. Ja v prvý deň nového kalendárnom roku budem so žiakmi robiť nástenku snov. Možno vás inšpirujem a skúsite ju s nimi urobiť aj vy. Táto aktivita sa nemusí robiť len ako nástenka, ale žiaci si môže svoje predstavy maľovať do svojich denníkov. ( Viac o práci s denníkmi sa môžete dočítať na mojej webovej stránke).

Prečo je dôležitá práca s denníkom?

Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať.

Štvorlístok šťastia

Práca s denníkom, o ktorej som už písala v predchádzajúcich článkoch, nezahŕňa len aktivity súvisiace s čítaním textu na literárnej výchove. Žiaci môžu písať  do denníkov aj na slohu, tvorivom písaní alebo gramatike. My sme si urobili v triede na nástenku ŠTVORLÍSTOK ŠŤASTIA, ktorý nám neustále pripomína, na čo by sme nemali zabúdať.

Nástenky vďaky

Každý deň máme možnosť začať odznova. Možno ináč, možno lepšie. Samozrejme, že aj v škole počas roka je množstvo príležitostí k zmenám, no zväčša ich v rýchlom slede dní a množstve povinností nedokážeme adekvátne vnímať. Preto je obdobie príchodu napríklad nového kalendárneho alebo školského roku nového roka tým najvhodnejším momentom k sebareflexii a tiež k stanoveniu si nových cieľov. Myslím si, že aj žiaci v škole by mali mať priestor na to, aby sa nad týmito skutočnosťami zamysleli. Skôr, než sa však zamyslia nad svojimi novými cieľmi, plánmi a túžbami, mali by sa pozrieť spätne na to, čo prežili, čo im bolo dopriate, čo všetko už vedia a s kým každodenné skutočnosti môžu spoločne zdieľať. Pred tým, ako začnú plánovať nové veci, mali by poďakovať za to, čo im už bolo dopriate, pretože vďačnosť je krásna a ušľachtilá ľudská vlastnosť.

Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Myslím si, že  máme dosť príležitostí na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať, či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše v rámci projektov, olympiád a súťaží.