Aktivita na začiatok kalendárneho roka: KRESLENIE SNOV

 

Začiatok nového roka je obdobím, kedy sa zvykneme viac zamýšľať nad sebou, svojím životom i nad svojím ďalším smerovaním. 9. januára prídu žiaci po zimných prázdninách do školy a chvíľu im bude trvať, kým sa rozbehnú a začnú opäť poriadne vnímať povinnosti, ktoré ich v škole čakajú. Ja v prvý deň nového kalendárnom roku budem so žiakmi robiť nástenku snov. Možno vás inšpirujem a skúsite ju s nimi urobiť aj vy. Táto aktivita sa nemusí robiť len ako nástenka, ale žiaci si môže svoje predstavy maľovať do svojich denníkov. ( Viac o práci s denníkmi sa môžete dočítať na mojej webovej stránke).

Motivačná koučka Patti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíme, máme až o 80% vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť  súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať.

  1. Dajte žiakom čas na premýšľanie

Školská nástenka snov by sa mala dotýkať predovšetkým školy, teda učenia, známok, spolužiakov, ale aj krúžkov, športov, súťaží a a olympiád. Povedzte žiakom, aby chvíľku popremýšľali nad tým, o čom snívajú, aby sa im v tomto roku splnilo a v ktorej oblasti školského života. Premýšľať môže aj učiteľ a ďalej pracovať tým spôsobom ako žiaci. Je to pre nich veľmi povzbudzujúce.

  1. Povedzte žiakom, že daná udalosť, o ktorej snívajú, sa odohráva v súčasnosti

Nie je dobré oddávať sa len hmlistému rojčeniu o nejakej neskutočnej budúcnosti. Namiesto toho nech si žiaci predstavujú  reálnu udalosť, ktorá sa odohráva práve v tejto chvíli.

  1. Potrebné je využiť všetky zmysly

Tí, čo si dokážu budúcnosť predstaviť nanajvýš pozitívne, využívajú svoje zmysly, aby boli ich predstavy najpodrobnejšie. Vnímajú zvuky, ktoré sprevádzajú daný jav, cítia vône, prežívajú pocity víťazstva, predstavujú si úspešne zvládnuté písomky, odpovede, súťaže.

  1. Dôležité je tiež vytvoriť si reálne predstavy

Neil Armstrong po svojom prvom historickom kroku na Mesiaci, povedal: „Už ako chlapec som sníval , že v letectve raz čosi dokážem.“ Nebál sa snívať, a tak sa mu aj sen splnil. Niekedy sa stane, že svoje sny preženiete a neviete si ich dostatočne predstaviť. Vtedy je potrebné sa vrátiť do konkrétnej reality, ktorá zodpovedá vašej osobnosti a možnostiam. Dostatočne a detailne vieme snívať len o tom, čo korešponduje nejakým spôsobom s naším životom. Ak sú naše sny veľmi fantastické a nesúvisia s naším naladením, schopnosťami a nadaním, sú veľmi ťažko predstaviteľné. Vtedy je potrebné vrátiť sa viac do reality. Povedzte žiakom, nech si predstavujú reálne a konkrétne situácie, s ktorými sa bežne v škole stretávajú. Nech si predstavujú, ako sú úspešní v predmete, ktorý im napríklad doteraz robil problémy, ako nadviažu dobrý vzťah so spolužiakom, s ktorým sa doteraz hádali alebo nech si predstavujú, ako sú víťazmi nejakej súťaže.

  1. Kreslenie predstáv

Keď si žiaci už premysleli, čo by chceli v novom roku dosiahnuť, môžu sa pustiť do kreslenia svojich predstáv. Nemusia kresliť úplne všetko, niektoré sny môžu opísať. Ak ide o veľmi zložitú predstavu, môžu si na nástenku dať napríklad vystrihnutý obrázok a napísať k nemu nejaký komentár. Všetky vety a komentáre by mali byť napísané v prítomnom čase. Na nástenke takto budú zachytené túžby žiakov počas celého roka a nástenka im bude pripomínať, na čom nemajú prestať pracovať. Vďaka nástenke budú mať žiaci svoju víziu pred očami, budú sa vedieť lepšie rozhodovať, príležitosti budú vnímať zreteľnejšie a budú voliť správnejšie  kroky pri ich realizácii. Určite sa žiakom podarí v priebehu roka veľa vecí splniť. Pohľad na všetko, čo sa im podarilo, v nich podporuje pocit vďačnosti a tiež dôvery vo vlastné schopnosti.

  1. Dôležité sú tiež pozitívne pocity

Pripomínajte žiakom, aby im ich snívanie, kreslenie či písanie navodzovalo príjemné pocity, aby bolo spojené s niečím, čo je pre nich, ale aj pre spolužiakov pozitívne a prospešné. Ak by ste ich na toto neupozornili, niektorí žiaci by si mohli začať kresliť aj niečo negatívne, čo chcú v triede urobiť.

  1. Výkresy a obrázky dajte na nástenku

Z výkresov, obrázkov a z viet  si v závere hodiny urobte nástenku.

Zdroje:

Alan Loy McGinnis: Ako sa stať sám sebou

Zuzana Palková: Nástenka snov cesta k splneným túžbam (časopis Vitalita, január 2017)