Citáty vhodné na nástenku na začiatku šk. roka

Ešte pred začiatkom školského roka učitelia musia urobiť v triede nástenky. Tie môžu byť zamerané na rôzne oblasti, ale mnohí učitelia využívajú na nástenkách aj rôzne citáty. Výhoda citátov spočíva hlavne v tom, že môžu byť na nástenke dlhšiu dobu, sú časovo neobmedzené a majú aj vysokú výchovnú hodnotu.

Aktivity vhodné na formovanie pozitívnej atmosféry v triede na začiatku školského roka

Blíži sa ďalší nový školský rok. Najviac sa naň vždy tešia budúci prváčikovia. O starších žiakoch sa to až tak povedať nedá. Ako však navodiť na začiatku školského roka takú atmosféru, aby sa žiaci viac do školy tešili?

Citáty Paula Coelha, ktoré vás naštartujú na začiatku školského roka

Paulo Coelho je brazílsky spisovateľ. Predtým ako sa úplne začal venovať literatúre, pôsobil ako riaditeľ divadla, autor hier, skladateľ a žurnalistaMnohé  vety z  jeho kníh sa stali známymi výrokmi a dodávajú tisíckam ľudí energiu do života každý deň.

Motivačné citáty vhodné na nástenku v triede na začiatku školského roka

Ešte pred začiatkom školského roka učitelia musia urobiť v triede nástenky. Tie môžu byť zamerané na rôzne oblasti, ale mnohí učitelia využívajú na nástenkách aj rôzne citáty. Výhoda citátov spočíva hlavne v tom, že môžu byť na nástenke dlhšiu dobu, sú časovo neobmedzené a majú aj vysokú výchovnú hodnotu.

„Čo je účelom života? Je to proces učenia sa. A zostať počas celej doby procesu učenia šťastným. A to je to, čo strácame v našej civilizácii. Strácame naše úsmevy, to je náš problém. My si predsa musíme užiť tú cestu učenia, po ktorej ideme.“

Dr. Sam Osmanagich, PhD.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Budúcnosť nemá vonkajšia či nátlaková forma výchovno-vzdelávacieho procesu, namiesto toho sa črtá perspektívna v spolupráci ľudí na základe zapojenia ich skutočne pravých dimenzií, ktoré získal človek od svojho Stvoriteľa a ktoré je povolaný uplatňovať i ďalej rozvíjať.“

Milan Ligoš