Citáty vhodné na nástenku na začiatku šk. roka

Ešte pred začiatkom školského roka učitelia musia urobiť v triede nástenky. Tie môžu byť zamerané na rôzne oblasti, ale mnohí učitelia využívajú na nástenkách aj rôzne citáty. Výhoda citátov spočíva hlavne v tom, že môžu byť na nástenke dlhšiu dobu, sú časovo neobmedzené a majú aj vysokú výchovnú hodnotu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že sú nabité ľudskou múdrosťou a často jednou vetou povedia to, čo by niekto iný vkladal do viacerých viet  i celých kníh. Tým, že citáty majú žiaci dlhšiu dobu na očiach, existuje šanca, že určité ponaučenia z nich si zoberú aj do reálneho života. Učitelia slovenčiny môžu citáty využívať napríklad aj na určovanie slovných druhov, vetných členov a môže to byť pre nich aj pomôcka pri určovaní druhov viet. V škole sa dajú využiť hlavne citáty o čítaní, učení a o priateľstve, veď práve tieto tri oblasti sú najbežnejšou súčasťou života žiakov v škole.

Citáty o učení

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“ (Seneca)

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“ (Carl Friedrich Gauß )

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“ (Buddha)

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ (Dalajláma)

„Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“ (J.A.Komenský)

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ (J. A. Komenský)

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“ (J. A. Komenský)

„Pamätaj, že aj tá najťažšia hodina v tvojom živote má iba 60 minút.“ (Sofokles)

„Škola života nepozná prázdniny.“ (J. A. Komenský)

„Učiteľ  môže  otvoriť  dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“ (neznámy autor)

„Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.“ (Aristoteles)

„Ak nie si pripravený spraviť chybu, nikdy neprídeš s ničím originálnym.“(K. Robinson)

„Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov.“ ( D. I.Mendelejev)

„Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť.“ (Konfucius)

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ (J.A.Komenský)

„Jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná porážka.“ (Napoleon Hill)

„Každá vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“ (Tomáš Baťa)

„Ak môžeš, pomôž druhým. Ak to nemôžeš urobiť, aspoň im neškoď.“ (Dalajláma)

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ (J.A.Komenský)

„Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať.“ (Jackie Chan)

„Zlyhanie je jednoducho príležitosťou začať odznovu, tentoraz o čosi inteligentnejšie.“ (neznámy autor)

„Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“ (John Wooden)

„Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý“, nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu.Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova.Takýto človek nemôže byť porazený.“ (neznámy autor)

Citáty o knihách a čítaní

„Svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú, sú len na jednej strane.” (Augustine of Hippo)

„Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čoto znamená.” (Umberto Eco)

„Ak stetnete človeka vzácneho intelektu, mali by ste sa ho spýtať, aké knihy číta.” (Ralph Waldo Emerson)

„Pre mňa sú len dva druhy čitateľov. Tí, čo čítajú, aby si zapamätali. Potom tí, čo čítajú, aby zabudli.” (William Lyon Phelps)

„Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.” (Alan Bennett)

„Knihy sú tréningom mysle.“ (Epictetos)

„Hodnota knihy by sa mala počítať tým, čo si z nej viete odniesť.” (James Bryce)

„Čítať bez premýšľania je ako jesť bez trávenia.” (Edmund Burke)

„Pite plnými dúškami z dobrých kníh.” (John Wooden)

„Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.” (Charles William Eliot)

„Čítanie je pre myseľ tým, čím je  cvičenie pre telo.” (Joseph Addison)

„Čítame knihy, aby sme zistili, kým sme. Čo iní ľudia, či už skutoční alebo vymyslení, robia, cítia alebo si myslia, je podstatným vodítkom k pochopeniu, kým sme a kým sa môžeme stať.” (Ursula K. Le Guin)

„Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.” (J.K. Rowling)

„Čítanie všetkých dobrých kníh je ako rozhovor s najbystrejšími ľuďmi minulých storočí.” (René Descartes)

„Človek, ktorý nechce čítať, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý nevie čítať.” (Mark Twain)

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.” (Jan Amos Komenský)

„Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ (André Maurois)

Citáty o priateľstve

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“ (Konfucius)

„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“ (René Descartes)

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“ (Catullus Gaius Valerius)

„Čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou?“ (Seneca)

„Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž!“ (Božena Němcová)

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“ (Konfucius)

„Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi dobrými ľuďmi. A pretože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si navzájom radosť.“ (Aristoteles)

„Najdôležitejšou úlohou priateľa je, aby ti bol nablízku, keď sa mýliš. Keď máš pravdu, sú po tvojom boku takmer všetci.“ (Julie Andrews)

„Je krásne byť bohatý a silný, ale najkrajšie je byť milovaný priateľmi.“ (Georges Courteline)

„Nedopusťte, aby malá hádka zničila veľké priateľstvo. “ (Dalajláma)

„Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého má, má poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá zvážiť zlatom ani striebrom.“ (Marcus Aurelius)

„Za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí než môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba.“ (Jacob Bigelow)