Snehová kráľovná – dramatické hry motivované rozprávkou

Niekedy práve rozprávkou môžete žiakov inšpirovať nielen k premýšľaniu nad určitými hodnotami, ale prečítaný text môžete využiť aj na vytvorenie dramatických hier, vďaka ktorým si žiaci môžu rozvíjať tvorivosť a spoluprácu. Dramatické hry môžete využiť na hodinách čítania, literárnej výchovy, v školskom klube detí alebo v rámci krúžkov tvorivej dramatiky.

Aktivity v triede: Začiatok kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.