„Existuje len jediný spôsob ako si poradiť so životom, a to nájsť ten súbor hodnôt, ktoré nepodliehajú módnym trendom, ktoré sa nikdy nezmenia a budú neustále nosiť ovocie v tom zmysle, že nám aj uprostred neistého sveta prinesú pokoj, zdravie a istotu.“
Dr. Thomas Hora