PODVOJNÝ A TROJITÝ DENNÍK

Žiakov môžeme motivovať aj pomocou denníkov.

PODVOJNÝ DENNÍK
Pri tejto metóde si žiaci vypíšu časť textu (citát), ktorá sa im páčila, ktorá na nich zapôsobila, ktorá im niečo pripomenula a podobne. Potom k vypísanej časti napíšu súvislý komentár, v ktorom vysvetlia, prečo si vybrali práve tú časť, čo im pripomenula,, aké otázky v nich vyvolala, s čím súhlasia a nesúhlasia a podobne.
TROJITÝ DENNÍK
Niekedy môžeme podvojný denník rozšíriť do podoby trojitého denníka. Keď si žiaci vypíšu citát z knihy a napíšu svoj komentár, dajú svoj zošit vylosovanému spolužiakovi. Ten si prečíta spolužiakov citát a komentár a pripojí k tomu svoj vlastný komentár, tak, že najprv komentuje citát, potom spolužiakov komentár.