Päťminútový denník

Päťminútový denník je veľmi jednoduchý. Pozostáva z  päťminútového písania napríklad raz za týždeň, ak to robíte v škole. Doma si môžu žiaci do denníka písať aj každý deň.Ku každej vete sa píšu tri slová alebo vety.

Som vďačný(á) za: 1. _______________2. _________________ 3. ___________

Čo by mi dnes urobilo radosť? 1. ____________ 2. ___________ 3. ___________

Čo mi za posledné obdobie urobilo radosť? ? 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

Ako by sa dnešok dal zlepšiť? 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

Ktoré 3 skvelé veci chcem, aby sa dnes stali? 1. ___________ 2. ___________ 3. __________