Precvičovanie citosloviec

Učiteľ pripraví na lístky rôzne slovné spojenia. Lístky rozdá žiakom a tí k spojeniam píšu citoslovcia.

Napríklad:

  • ranné vstávanie,
  • stretnutie so zúrivým psom,
  • prechádzka v lese,
  • radosť z vyhratého zápasu,
  • nechuť k jedlu,
  • smútok zo zlej známky.

Ďalšia aktivita môže spočívať v tom, že učiteľ povie žiakom, aby napísali čo najviac citosloviec, ktoré vyjadrujú určité pocity. Napríklad bolesť, radosť, prekvapenie, znechutenie, strach a podobne.