Najznámejšie techniky písania

Aj obyčajné písanie môže ľuďom pomáhať zvládať bežné menšie či väčšie problémy v živote. Prečo je písanie pre vašu dušu liečivé a ako ho vpustiť do svojho života?

  1. Voľné písanie

Toto je jednoduchá forma písania. Zapisujete si to, čo vám napadne. Môžete popisovať obrazy vo vašej mysli, myšlienky, udalosti, vône či zvuky. Čokoľvek, čo upútalo vašu pozornosť. Buďte slobodní, nemajte žiadne limity. Neobávajte sa toho, keď vaše slová vám nedávajú zmysel. Keď sa ku svojmu písaniu vrátite a prečítate si obsah, uvedomíte si ešte viac rôzne súvislosti. Dáte si veci do perspektívy. Voľné písanie v tomto zmysle môže mať efekt vnútornej očisty.

  1. Expresívne písanie

Tento druh písania vám môže pomôcť vysporiadať sa s negatívnymi pocitmi a prežitou traumou. Ak je ale trauma veľmi čerstvá, odporúča sa s písaním trochu počkať, aby sa nepríjemné zážitky usadili. Ak ste už pripravení, pokúste sa svoje najhlbšie myšlienky a pocity, ktoré doprevádzali traumatickú udalosť, zapisovať. Pomaly začnite zisťovať, ako vám truama zasiahla do života. Môžete písať 5 – 20 minút, a to v čase, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Je dokázané, že písanie o veciach, ktoré vám ublížili alebo ubližujú, vám pomôže sa s nimi po psychickej stránke vyrovnať. Ukázalo sa tiež, že expresívne písanie zlepšuje aj fyzické zdravie, predovšetkým imunitu. Kľúčové je, aby ľudia v traumatických spomienkach našli zmysel a umožnili si znovu prežiť všetky súvisiace emócie. Výskumy potvrdili, že tento druh písania prináša úľavu pacientom s vysokým tlakom a zlepšenie sa prejavilo aj u pacientov s úzkosťou a depresiou. Pomáha aj deťom s posttraumatickou stresovou poruchou. Expresívne písanie  pozitívne ovplyvnilo i pacientov s poruchami trávacieho systému, s astmou, s HIV a s rakovinou prsníka a prostaty. Podľa najvýznamnejších vedcov v oblasti expresívneho písania, medzi ktorých patrí napríklad James Pennebaker a Susan Lutgendorfová, je kľúčové, aby ľudia v traumatických spomienkach našli zmysel a mohli znovu prežiť všetky súvisiace emócie.

  1. Reflexný denník

Do svojho reflexného denníka si zapisujte svoje pozitívne alebo negatívne skúsenosti, všetky súvisiace myšlienky a to, čo ste sa naučili. Napríklad ak ste sa zúčastnili na nejakej udalosti, zapíšte si, čo sa na nej presne dialo. Napíšte tiež, čo ste sa na akcii naučili a ako vám to pomohlo v rozvoji vašej osobnosti. Zápisky si napíšte čo najskôr po udalosti, aby ste si spomenuli na všetky detaily. Preto je dobré mať svoj denník vždy pri sebe.

  1. Denník vďačnosti

Je veľmi dobré, keď vie človek spomaliť, nadýchnuť sa a spýtať sa, za čo ste vo svojom živote vďační. Ešte lepšie je o týchto veciach raz alebo dvakrát do týždňa o tomto aj napísať. Vďačnosť aktivuje činnosť mozgu v prednom  cingulárnom kortexe a mediálnom prefrontálnom kortexe, teda v oblastiach, ktoré sú spojené s morálnym poznaním a hodnotovým súdom. Skúste napísať dopis niekomu, kto vám v minulosti ublížil. Je dosť možné, že mu potom aj odpustíte. A už vás to nebude trápiť.  Robert Emmons, vedec, ktorý sa venuje vplyvu vďačnosti na našu psychiku, zistil, že vďačnosť pomáha ľuďom dobre spať a znižuje aj depresiu.

  1. Písanie dopisov

Túto techniku môžete použiť vtedy, ak máte nevyriešený konflikt s priateľom, partnerom alebo rodinným príslušníkom. Napíšte mu dopis a so všetkým sa mu zverte. A ak nechcete, ten dopis nemusíte ani odosielať. Tento typ terapie vám pomôže uvoľniť záťaž, ktorú môžete mať v sebe. Je to určitý druh očisty.

Zdroj:

www.eduworld.sk