Báseň o sebe (učíme na diaľku)

Ponúkam námet na ďalšiu tvorivú domácu úlohu 

Žiaci radi píšu básne aj o sebe. Pomôcť im môžete aj tak, že im pošlete mailom začiatky veršov, ktoré potom oni dopisujú. Básne sa môžu, ale aj nemusia rýmovať.

 

Volám sa ………………………………………………

 

Mojím domovom je …………………………………

 

Rada  teraz rozprávam o ………………………………….

 

Nerada hovorím o……………………………………

 

Často sa mi zdá, že …………………………………

 

Teší ma………………………………………………….

 

Trápi ma………………………………………………..

 

Prajem si………………………………………………..