Ľudmila Podjavorinská – ČAKANKA – pracovný list

Ľudmila Podjavorinská – ČAKANKA

pracovný list
1.Čakanka je báseň lyrická: ÁNO NIE

2. Odôvodni svoje tvrdenie.

______________________________________________________________________________

Nie sú to zory belavé,
ani sú chmáry krvavé,
lež sú to v zbroji schystaní
tí ľúti Turci-pohani.
3.Báseň má vo veršoch rovnaký počet slabík: ÁNO NIE

 

Valia sa, valia horami,
zmiluj sa, Bože, nad nami!
Valia sa z dolín po strane,
a mladô-starô k obrane.
4. V básni je rým:
A. združený B. striedavý C. obkročný D. prerývaný
5. Slnko sadá za hory je:
A. prirovnanie B. personifikácia C. zdrobnenina
6. Prečo je sestrička smutná?
_________________________________________________________________________________

 

7. Kto zaútočil na naše územie?
A. Tatári B. Turci C. Taliani

 

8. Napíš hlavnú myšlienku básne.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Vypíš z básne hlavné postavy.
__________________________________________________________________________________

 

10. Sestra sa mení na čakanku, lebo sa cíti:
A. smutná a opustená
B. unavená a nešťastná
C. sklamaná a unavená

 

11. Vysvetli verše.
Vzplanulo slovo plameňom
na srdce padlo kameňom,
obledlo líčko dobiela –
a duša z tela letela…

_______________________________________________________________________________

Pracovný list si môžete stiahnuť na: https://www.dropbox.com/sh/w34j313o07iq2qa/AAACTtvGjlIi-DnjAOo2YzaSa/%C4%8CAKANKA-%C4%BD.%20Podjavorinsk%C3%A1-%20pracovn%C3%BD%20list.doc?dl=0