Rozprávanie podľa piesne

Učiteľ pustí ľubovoľnú slovenskú populárnu pieseň (resp.ľudovú). Žiaci ju počúvajú, no sústredia sa predovšetkým na text. Po vypočutí majú zmeniť text populárnej piesne na rozprávanie príbehu. Samozrejme text piesne je len akýmsi motivačným východiskom, žiaci si príbeh rozvinú podľa vlastnej fantázie. Po napísaní príbehu môžu určovať alebo hľadať  gramatické javy podľa aktuálneho učiva.