Popletená rozprávka

Keď už žiaci majú dobre zvládnuté učivo o rozprávkach, môže učiteľ s nimi skúsiť malý experiment. Povie im, aby rozprávku napísali tak, že kladné postavy sa zmenia na záporné a naopak. Alebo im povie, aby sa pokúsili urobiť úplne iný záver známej rozprávky a  podobne. Potom majú charakterizovať slohový postup, ktorý pri písaní použili. Ďalej jedna skupina napíše na tabuľu 5 viet zo svojej rozprávky tak, že vynechajú jotu a ypsilon a ostatní žiaci cvičenie vypracujú do zošitov.

Variant: Žiaci môžu pracovať aj tak, že sa stretnú dve alebo viac postáv z rozličných rozprávok a vymyslia úplne novú rozprávku, ale s pôvodnými postavami, ktoré sa stretnú.