Ako precvičovať vďačnosť?

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať vďačnosť.

Šťastie potrebuje dôvod, pre ktorý by sme mohli byť šťastní. Pocity šťastia nie sú nejakým konečným stavom, ale sprievodným javom nášho snaženia, úsilia a práce, ktorú robíme s oduševnením  pre svet. Človek je predsa vzťahová bytosť a tvor lásky, potrebuje sa realizovať v spoločenstve ľudí. Pocit šťastia pomáha formovať okrem iného aj vďačnosť. Ak chcete začať vašich žiakov motivovať k tomu, aby boli viac vďační, môžete vyskúšať nasledujúcu aktivitu. Na úvod môžete žiakom pustiť pieseň VĎAČNOSŤ od Suverena https://www.youtube.com/watch?v=fW9KrII5A_U  . Povedzte im, aby si do zošita zapísali 3 situácie, ktoré sa im vo videu páčili. V ďalšej fáze môžu napísať, kedy oni urobili nejaký dobrý skutok a či sa im niekto poďakoval. Potom môžu napísať, za čo sú oni vo svojom živote najviac vďační. Na domácu úlohu im môžete povedať, aby sa pokúsili urobiť nejaký dobrý skutok. Dôležité je, aby ste ich upozornili aj na to, aby empaticky vycítili, kto pravdepodobne potrebuje pomoc v ich okolí. Tiež je dôležité, aby žiaci vedeli, že neexistuje len pomoc materiálna, ale aj duchovná (úsmev, rozhovor, objatie a podobne).

Ak chcete s témou vďačnosť pracovať ďalej, žiaci môžu písať zamyslenie, úvahu, báseň, komiks, môžete si vymyslieť dramatizáciu. Možností je veľa.