Poprehadzované verše

Učiteľ rozdá žiakom papiere s napísanými veršami z básne. Slová sú však poprehadzované. Žiaci nemajú k dispozícii pôvodný text. Slová v básni majú správne usporiadať. Druhou alternatívou tejto aktivity je tá, pri ktorej chýbajú niektoré slová z básne a žiaci podľa vlastnej intuície a fantázie majú doplniť chýbajúce slová v básni. V ďalšej časti hodiny môžu určovať slovné druhy podčiarknutých slov v básni, slová  zaraďovať do slovnej zásoby, určovať umelecké prostriedky, hľadať podmet a prísudok, dopĺňať chýbajúcu jotu a ypsilon. Záleží len na fantázii učiteľa, ako si vopred úlohu pre žiakov premyslí a pripraví.