Číslovky – opakovanie pre deviatakov

ČÍSLOVKY

pracovný list
Podčiarkni v prísloví číslovky.
Neboj sa tigra, ktorému sa narodili tri mláďatá, ale boj sa človeka, ktorý má v hrudi dve rôzne srdcia.
Čínske príslovie
Doplň jotu a ypsilon.
o siedm__ch krajinách, druh__ skok, jedn__ športovci, trojnásobn__m víťazom, tret__ žiak, oslava trinást__ch narodenín, dožil sa sedemdesiat__ch rokov, prv__ ročník, v štyridsiat__ch rokoch 20. storočia, st__ nápad, tr__ raz__, oslava jedenást__ch rokov, s ôsm__m__ kamarátmi, dvojit__ skok, jedn__ sane, druh__ človek
Spoj správne šípkou číslovku a jej druh.
štyri                                                    násobná
štvrtý                                                 radová
štyri razy                                           skupinová
štvoraký                                            základná
štvoro                                                druhová
Doplň k číslovke VZOR:
tretí

prvý

sedem

s ôsmimi

tisíci

štvrtý

dvadsať

o prvých

so šiestimi

o ôsmich

Prepíš číslovky slovom.
6. príklad____________________________
7x neprišiel __________________________
bez 8 ___________________________slov
16. výročie__________________________
Ktorá číslovka nepatrí do radu?
dvojitý, dvojaký, dvojnásobný, dvakrát
osemnásť, osem, osemdesiat, osemdesiaty
dvoje, troje, štvoro, trojako
veľa, málo, nikto, mnohorako

článok si môžete stiahnuť tu:

https://www.dropbox.com/sh/w34j313o07iq2qa/AAC7PFTLzpiVZGFpoZqpGY_2a/%C4%8C%C3%ADslovky%20-%20pracovn%C3%BD%20list.doc?dl=0