Metóda tichá pošta

Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód. Jednou z nich aj metóda tichá pošta.

Ako môžete na vyučovaní využiť metódu tichá pošta?

Učiteľ si pripraví dva podobné texty, napríklad životopisy Martina Kukučína a Jozefa Gregora Tajovského. Obaja autori sú predstaviteľmi literárneho realizmu a obidvaja písali poviedky z dedinského prostredia. Obidvaja začínali ako učitelia a potom robili niečo iné. Kukučín sa však narodil na Orave a potom žil v zahraničí, Tajovský žil väčšinou na Slovensku. Samozrejme, podobnosti a odlišnosti žiaci nehľadajú len v živote autorov, ale aj v ich tvorbe. Dôležité je, aby hľadali  podobné a odlišné prvky v ich živote a diele.

Postup:

1.Rozdeľte žiakov do dvojíc a každý z dvojice dostane jeden z textov. Teda jeden žiak dostane text o Kukučínovi a druhý o Tajovskom. Najprv si texty samostatne preštudujú. Starší žiaci môžu pracovať aj s viacerými zdrojmi.

2.Po prečítaní si každý z dvojice pripraví zhrnutie pre partnera vo dvojici. Povie mu to vlastnými slovami. Sústredí sa na podstatné veci. Jeden žiak teda rozpráva a ten druhý si robí poznámky z toho, čo mu ten prvý hovorí.

3.Nakoniec si každý z dvojice pripraví na základe poznámok prezentáciu o danom autorovi.

Viac sa o téme dočítate na www.eduworld.sk