Opakovanie na začiatku školského roka -8. ročník

Je to také jednoduché. Text si prekopírujte do wordu, vytlačte, rozdajte  žiakom a môžu hneď pracovať.

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“ (Charlie Chaplin)
1. Vypíš z výroku tri podstatné mená a urč ich gramatické kategórie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Podčiarkni vo výroku slovesá.
3. Doplň jotu alebo ypsilon.
vesel__ žiaci, starš__ brat, ťav__ chrbát, mačk__ne mláďatá, nov__m žiakom,
star__ rodičia, mal__ psík, o červen__ch kvetoch, o pestrejš__ch farbách,
ps__ m očkám, ryb__ tuk, so včel__m medom, mamk__n__m knihám,
s dedkov__m__ kamarátmi, vysok__ orl___ let, so sokol__ zrakom, hlbš__ hlas
4. Urč druh číslovky.
štyri____________________, štvrtý___________________, štvoro_____________________
štyrikrát________________, štvoraký_________________, štyri razy___________________
5. Dopíš k prídavnému menu jeho druh.
Železný _________________________________
Väčšia __________________________________
Ťaví ____________________________________
Žabkina __________________________________
Dankov __________________________________

6. Podmet nemôže byť vyjadrený.
A. predložkou
B. podstatným menom
C. zámenom
7. Hlavné vetné členy dvojčlennej vety sa volajú.

__________________________________________________________________________

8. Urči jednočlenné alebo dvojčlenné vety.
Vonku sa začína brieždiť. __________________________________________
Prídeš dnes do školy? ____________________________________________
Snívam o futbalovom zápase. _______________________________________
Sníva sa mi o tebe. _______________________________________________
Dnes je zatvorené. _______________________________________________