Aktivita na triednickú hodinu: Predstavte sa

Jednoduchá aktivita, ktorá podporuje žiakov v tom, aby o sebe rozprávali a povedali to, čo ich charakterizuje.

Požiadajte žiakov, aby vytvorili zábavnú prezentáciu obsahujúcu 10 faktov o sebe. Povzbudzujte ich, aby používali médiá. Môžu vytvoriť o sebe video, fotografie, zvukovú nahrávku. Môžu tiež napísať o sebe poviedku, báseň alebo vymyslieť pesničku. Učiteľ môže svojich žiakov motivovať aj tak, že porozpráva aj on niečo o sebe. Je dôležité, aby sa žiaci navzájom poznali čo najlepšie.  Môžete im tiež napísať na papier začiatky viet a žiaci ich len doplnia. Po napísaní viet ich nahlas prečítajú.

Napríklad: 

„Som šťastný, keď____.“

„Dúfam, že____.“ 

„Najviac sa bojím, keď____.“

„Najviac ma zaujíma____ .“

„Najviac ma baví___.“