Ako sa prejavuje pýcha?

Pýcha má mnoho podôb. Je vhodné, aby žiaci o jej prejavoch vedeli, aby ju v prípade potreby vedeli identifikovať vo vzťahoch. O pýche sa dá rozprávať aj v súvislosti s literárnymi hrdinami. Literárne ukážky prostredníctvom postáv ponúkajú na analýzu množstvo  spôsobov správania a postojov, ktoré súvisia práve s pýchou.

Ako môžeme v škole hovoriť s deťmi o závislosti na mobiloch

V  mnohých článkoch som spomínala, aké je pre deti dôležité poznať svoje sny, túžby, ciele, pretože toto poznanie ich poháňa vpred, dáva silu na učenie a energiu na prežívanie bežného dňa. A čo je nemenej dôležité, poznanie vlastných zámerov je výbornou prevenciou pred závislosťami akéhokoľvek druhu.

 

Aktivita na začiatok kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať, či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše v rámci projektov, olympiád a súťaží.

Kde sa stratila hanba?

„ Strata vertikality znamená, že od istej doby sme zabudli pozerať nahor.Pritom pohľad nahor bol niečím, čo ľudstvo kedysi katapultovalo na novú, omnoho vyššiu civilizačnú úroveň. Bol to smer, ktorý prelínal náš pozemský svet so svetom nad nami, so svetom bohov. Bola to okrem iného naša schopnosť uvedomiť si prepojenosť ľudského druhu a mnoho väčšieho, nadčasového aspektu vývoja vesmíru, ktorý sme nazvali svetom bohov, ktorý nás doviedol k hľadaniu zmyslu našej existencie. V okamžiku, keď sme začali hľadať cestu nahor, začala naša nová intelektuálna a duchovná cesta. (Miroslav Bárta)

Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Človek by sa mal učiť byť sám sebou a nie sa sústavne s niekým porovnávať. Sústavné porovnávanie a súťaženie, kto z nás je najlepší a najkrajší odoberá veľké množstvo energie. Rivalita síce môže byť, ale zdravá. Tá nezdravá je skôr na škodu. A tak aj v školách by sme čoraz viac mali vytvárať priestor na zastavenie.

Prečo nosiť deti v šatke?

„Tesné spojenie s dieťaťom je nenahraditeľnou skúsenosťou. Mali by sme často pestovať telesný kontakt dieťaťa s matkou (dieťaťa s otcom). Podobne ako strom, ktorý je svojimi početnými jemnými koreňmi pevne spojený so zemou, a tak v nej čerpá energiu pre celú korunu a plody, tak potrebuje dieťa čerpať podporu a energiu z pevného zjednotenia s matkou a otcom, aby neskôr mohlo byť samostatné…“
Jiřina Prekopová

Najznámejšie techniky mediálnej manipulácie

Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou každého jedinca v spoločnosti. Sú zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú ostať v kontakte s realitou a ovplyvňujú naše postoje či správanie. Vyznať sa v logike mediálneho sveta by preto malo patriť k základnej gramotnosti jedinca 21. storočia. Je potrebné naučiť sa dekódovať objektívnu informáciu od informácií, ktoré nám médiá podsúvajú. Ľudia, ktorí sú len pasívnymi prijímateľmi správ, sú ľahšie manipulovateľní.