INSERT

INSERT je skratka anglického označenie „interactive noting system for effective reading and thinking“. Je jednou zo základných metód kritického myslenia.

Systémom jednoduchých značiek vyjadrujeme vzťah k informáciám v článku a prostredníctvom znamienok ich zviditeľňujeme. Značky udržujú našu pozornosť a pomáhajú nám s porozumením textu.
Postup:
1. Žiakov požiadame, aby pri čítaní textu porovnávali to, čo sa dozvedia z textu, s tým, čo už vedie alebo by chceli vedieť.
2. Pri čítaní si na okraji žiak urobí značku:
– značka √ – informácia v texte potrdzuje to, čo žiak vedel,
– značka – – informácia v texte je v rozpore s tým, čo žiak vie,
– značka + – informácia je pre žiaka nová a zároveň dôveryhodná,
– značka ? – informácia, ktorej žiak nerozumie, chce sa o nej dozvedieť viac.
3. Žiak nemusí označiť znamienkom každú informáciu v texte, v jednom odseku môžu byť dve značky, niekde menej alebo viac.
4. Je dôležité, aby žiak označil informáciu hneď pri prvom čítaní, aby sa potom nevracal späť pri čítaní textu.
5. Postup po čítaní:
– žiak si vyberie z textu ku každej značke informácie, ktoré sú pre neho dôležité a zapíše si ich do tabuľky.
Metóda INSERT pomáha:
– získať z textu informácie,
– analyzovať text pri prvom čítaní,
– vyberať informácie podľa ich dôležitosti,
– triediť informácie.