Maša Haľamová – prírodná lyrika

Pracovný list

Maša Haľamová

Jar

Ďaleko v lese

spieva vták.

Vetvy čakajú

a nebo nepohne sa.

 

Na mladých lúkach

túla sa

vysmiate slnko

a vŕbam pri potoku

chvejú sa _______ .

 

Zem vonia

a človek by s jarou

rozhodil po zemi ruky.

 

So srdcom obrodeným

rozdal sa celý

a začal znova

s láskou i s utrpením.

( Vysvetlivky: obrodenie – uvádzanie nových síl do života)

 1. Ktoré slovo sa najlepšie hodí na vynechané miesto v druhej strofe?
 2. kvety
 3. puky
 4. konáre
 5. vetvy

 

 1. Urč ukážku z hľadiska literárneho druhu:
 2. epika
 3. dráma
 4. lyrika
 5. báseň

 

 1. Akú myšlienku vyjadrujú posledné dve strofy básne Jar?
 2. Najlepšie sa žije v prírode.
 3. Vždy, keď príde jar, zem vonia.
 4. S každým príchodom jari človek pociťuje novú chuť do života a dokáže sa radovať a prekonávať prekážky.
 5. Jar prináša utrpenie.

 

 1. Ktorý z uvedených jazykových umeleckých prostriedkov nie je epiteton?
 2. mladé lúky
 3. vetvy čakajú
 4. vysmiate slnko
 5. so srdcom obrodeným

 

 1. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú podčiarknutému slovesu v básni?
 2. 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob
 3. 3. osoba, plurál, prítomný čas, oznamovací spôsob
 4. 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob
 5. 1. osoba, plurál, prítomný čas, oznamovací spôsob

 

 1. Označ správne tvrdenie.

     Prídavné meno obrodeným je z hľadiska členenia slovnej zásoby:

 1. odborné slovo
 2. hovorové slovo
 3. nespisovné slovo
 4. básnické slovo