štvrťročná písomná práca – 8.ročník

 1. štvrťročná písomná práca

 

 1. Doplň -i, -í, -y, -ý.
 2. Na dvore ležali tri ovčiarske ps_.
 3. Nebezpečné os_ poletovali okolo svojej os_.
 4. Medzi najpomalšie zvieratká patria slimák­_.
 5. Zleteli orl_ z Tatry.
 6. V lese rozpoznali kopýtka lesnej zver_.
 7. Nevidomých ľudí sprevádzajú slepeckí ps_.
 8. Najväčšie vajcia znášajú pštros_.
 9. Deti najviac obdivovali africké lev_ i slon_.
 10. U starej mamy nás budia každé ráno kohút_.
 11. Napadli ich nebezpečné zver_.

  

 1.  Doplň správnu číslovku.

(3)  ____________________________ psy                   (4)_____________________________sokoli

(2)  ____________________________slony                 (3) _____________________________vlky

N sg. L sg. N pl. I pl.
sveter
areál
bicykel
traktor
tunel
motel
kontajner
 1. Doplň údaje do tabuľky.

 

 1. Napíš 5 nesklonných podstatných mien:

 

______________________________________________________________________________________

 

 1. Urči vzor pomnožných podstatných mien.

Donovaly___________, Tatry_______________, Bojnice_________________,ústa________________

 

 

 

 1. Doplň spisovný tvar slova pani.

videli sme krásnu                        ___________________________________________

odišli sme od krásnych               ___________________________________________

prídem ku mladej                       ___________________________________________

po ulici kráča istá                        ___________________________________________

hovorím s                                     ___________________________________________          učiteľkou

pýtam od                                      ___________________________________________          predavačky

 

 1. Doplň jotu alebo ypsilon.

o chlapcov___, pod palmam__, bazén___, pri mor__, motork___, so snam__, s nápadm___,  o krv___, hus___, sliepk___, na reťaz___, murár___, dom___, so svedom___m, v povetr___, os__ a  včel__, zmes___ látok, chcemické prímes___, v obdob___, dve step___, dva orl___

 1. Vysvetli, čo je sylabický veršový systém.

_________________________________________________________________10. Napíš mená 3 zahraničných autorov poézie.

_________________________________________________________________

 1. Napíš 5 znakov romantizmu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Doplň k dielu meno autora.

Pieseň piesní__________________________________

Slávy dcéra____________________________________

Marína_______________________________________

Moja pieseň___________________________________

Dievča v rozkvete_______________________________

Rozlúčenie____________________________________

 

 1. Napíš príklad na:

Anaforu: ___________________________________________________________________________

Metaforu: __________________________________________________________________________

Metonýmiu: ________________________________________________________________________

Epizeuxu: __________________________________________________________________________

Epiteton: __________________________________________________________________________

 1. Čo je sonet? ______________________________________________________________