Opakujeme s ôsmakmi

Opakovanie na začiatku školského roka – 8. ročník
Prvými bezprostrednými návštevníkmi Gerlachovského štítu boli poľovníci a botanici. Je možné, že niektorí z nich dosiahli aj vrchol. Pravdepodobne prvým človekom, ktorý dokázateľne v roku 1834 stál na vrchole, bol spišský Nemec Ján Still (1805 – 1890), učiteľ na katolíckej škole v Novej Lesnej. Na tejto túre sa zúčastnil spolu so svojím švagrom Gellhofom, staviteľom z Veľkej, Martinom Urbanom Spitzkopfom, mlynárom z Novej Lesnej a s dvoma ďalšími neznámymi lovcami kamzíkov. Slovenský prvovýstup cez Batizovskú próbu vykonali v r. 1875 horskí vodcovia zo Štôly Ján Ruman Driečny ml. a Ján Pasterňák. Zdroj: www.wikipedia.sk
1. Kto patril medzi prvých ľudí, ktorí boli dokázateľne na Gerlachovskom štíte?
A. Ján Still, Gellhof, Martin Urban Spitzkopf
B. poľovníci a botanici
C. Ján Ruman Driečny ml. a Ján Pasterňák
2. V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap?
A. na túre, poľovníci C. poľovníci, s mlynárom
B. na vrchole, švagor D. štít, s lovcami
3. V ktorej možnosti nie sú slová synonymami?
A. poľovník, horár C. štít, vrchol
B. vystúpili, dostali sa D. najvyšší, najkomplikovanejší
4. V ktorej možnosti je spojka?
A. mlynárom z Novej Lesnej C. učiteľ na katolíckej škole
B. je možné, že niektorí z nich D. horskí vodcovia zo Štôly
5. V ktorej možnosti sa nachádza neurčité zámeno?
A. niektorí C. so svojím
B. z nich D. ktorý
6. Ktoré prídavné meno je akostné?
A. slovenský C. horskí
B. neznámy D. spišský
7. Vo vete vyhľadaj podmet: Niektorí z nich dosiahli aj vrchol.
A. vrchol B. niektorí C. dosiahli D. z nich
Správne odpovede:
1. A
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. B