Turčín Poničan

Pracovný list

Uvedená literárna ukážka patrí do literárneho druh

 

lyrika

epika

dráma

Uvedená ukážka je napísaná viazanou rečou:

ÁNO NIE

 

V básni je rým:

obkročný

zdužený

striedavý

Z koľkých veršov sa skladajú strofy v básni? ______________________________________

Hlavná myšlienka básne je:

Autor opisuje boje s Turkami.

Zdôrazňuje myšlienku vlastenectva, slobody a hrdosti na národ.

Zobrazuje život slovenských otrokýň v Turecku.

Sformuluj posolstvo básne.

Autor čerpá námet z obdobia:

tatárskych nájazdov

tureckých nájazdov

z obdobia 2. svetovej vojny

Vypíš z básne verše, v ktorých matka odmieta život v bohatstve.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  1. Spracuj tému básne ako povesť.