Ako naučiť žiakov vnímať vďačnosť?

Vďačnosť má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Prečo? Na základe viacerých výskumov bolo zistené, že vďačnosť so sebou prináša viaceré  vzácne benefity.

Napríklad:

 • vďačnosť nás robí šťastnejšími,
 • robí nás tiež zdravšími,
 • tí, ktorí sú vďační, sú v komunite ľudí obľúbení a majú viac priateľov,
 • vďačnosť posilňuje emócie,
 • vďaka vďačnosti máme väčšie úspechy v kariére, vieme pochopiť kolegov, nadriadených či podriadených,
 • vďačnosť zvyšuje našu produktivitu,
 • zlepšuje naše rozhodovanie,
 • sme priateľskejší,
 • sme optimistickejší,
 • duchovnejší,
 • empatickejší,
 • lepšie spíme,
 • vďačnosť robí naše spomienky krajšími,
 • žijeme v šťastnejšom manželstve,
 • menej závidíme,
 • sme menej materiálne nároční,
 • vďaka vďačnosti aj lepšie vyzeráme.

Toto je len niekoľko z množstva výhod, ktoré prináša vďačnosť. Niekto dostal vďačnosť do vienka a považuje ju vo svojom živote za niečo prirodzené. Niektorí musia vďačnosť hľadať hlboko v sebe a naučiť sa ju prejavovať. Dá sa to zvládnuť. Existuje na to niekoľko techník. Dôležité je na vďačnosť cielene myslieť a zakomponovať si ju do svojho denného režimu. Môžete začať napríklad odpoveďami na určité otázky podporujúce vďačnosť.

Odpovede na vhodné otázky

Napríklad:

Čo bolo dnes pekné?

Čo som doteraz zažil(a) vo svojom živote pekné?

Čo je v mojom živote dobré?

Za čo som doteraz v živote najviac Vďačný/vďačná?

Skúste nájsť aspoň tri veci a hľadajte dovtedy, kým ich nenájdete. Nezabudnite si všímať aj maličkosti. Po čase nachádzajte nie tri, ale stále viac a viac vecí, za ktoré môžete byť vďační.

Cvičenie môžete robiť ráno, večer, cestou do práce, večer na prechádzke, v aute z práce domov. Osvedčilo sa robiť toto cvičenie ráno a večer, pretože pomáha lepšie začať deň a večer človek zase lepšie zaspáva. Dokázané je tiež, že cvičenie je potrebné robiť aj vtedy, keď práve naň nemáte chuť. Vtedy je ešte viac účinné a blahodárne pôsobí na človeka.

Urobte si náramok vďaky

Tí, ktorí sú viac zručnejší, môžu si vyrobiť náramok vďaky, ktorý potom môžete nosiť na ruke. Srdiečko môže predstavovať udalosti, ktoré sa hlboko dotkli emócií, štvorlístok môže predstavovať dobré veci, ktoré sa vám počas dňa prihodili, jablko symbolizuje to, že ste sa ráno zdraví zobudili, slniečko môže predstavovať všetkých dobrých ľudí, za ktorých ste vďační, že ste ich počas dňa stretli. Vždy, keď zažijete niečo príjemné, môžete sa konkrétneho predmetu na náramku dotknúť a vtedy si ešte hlbšie uvedomíte, že predsa vždy máte byť za čo vďační.

Denník vďaky

Výborným zvykom je zapisovať si  svoju vďaku do denníka každý večer.Možno budete  niekedy smutní, niekto alebo niečo vás sklame a práve vtedy si môžete o všetkom krásnom a dobrom vo vašom denníku prečítať. Okrem toho vždy, keď pridáte niečo do denníka, budete sa cítiť oveľa lepšie a spokojnejšie. Časom sa u vás rozvinie skromnosť a budete si vážiť aj maličkosti. Prestanete kupovať zbytočné veci, prestanete závidieť a porovnávať sa. Budete si viac vážiť prítomnosť  milých ľudí,  viac si budete vážiť školu, do ktorej chodíte alebo vaše zamestnanie. Dokážu vás dojať aj maličkosti. Pokúste sa každý deň do denníka zapisovať aj úplné maličkosti. Zoznam najlepších vecí, za ktoré ďakujete si nemusíte písať len do denníka, ale môžete si ho dávať aj na nástenku, na stenu, do mobilu alebo do počítača. Najlepšie však je, keď ho máte stále pred očami. Sústreďte sa na všetky oblasti svojho života – rodinu, zdravie, lásku, školu, zamestnanie, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, jedlo, prírodu. Zoznam vecí, za ktoré ste vďační je naozaj nekonečný. A nezabúdajte, vždy je za čo ďakovať! Veď vďačnosť je večná a nadčasová hodnota. Nikdy nestráca na význame. Vďačnosť je cesta, ako priniesť do svojho života viac dobrého a svoj život výrazne obohatiť.

Písanie na chrbát

Mojou obľúbenou je aktivita, pri ktorej pripevníme žiakom na chrbát papier formátu A4. Všetci si zoberú perá a postupne každý každému napíše, čo si na ňom váži, čo na ňom obdivuje alebo za čo by mu chcel poďakovať. Túto aktivitu je vhodné robiť aspoň dva razy počas školského roka. Keď si žiaci čítajú jednotlivé vety, ktoré im napísali spolužiaci, tak majú z toho veľkú radosť, dobrú náladu a dáva im to krásnu energiu na niekoľko dní. Často si tieto papiere odkladajú na pamiatku a vracajú sa k nim aj po rokoch.

Súkromný list

Na rodine slovenčiny sme mali tému súkromný list. Navrhla som im, aby si  najprv na papier obkreslili ľavú ruku. Potom do každého prsta napísali meno človeka a aj dôvod, pre ktorý by sa chceli  spomínanej osobe za niečo poďakovať. Neskôr si z piatich ľudí vybrali jedného, ktorému napísali súkromný list, v ktorom sa mu aj za spomínané veci poďakovali. Pri tejto aktivite musia deti premýšľať nad ľuďmi i nad jednotlivými skutkami, ktoré pre nich urobili.

Škatuľky vďaky

V niektorých triedach sa nachádzajú škatuľky vďaky, do ktorých si žiaci píšu lístočky s poďakovaním či obdivom k niekomu. Tieto lístočky môže napísať aj učiteľ žiakom. Keď sú deti pravidelne vedené k vďake, viac sa zamýšľajú nad svojimi prejavmi a skutkami.

Nástenky vďaky

Ak nechceme používať škatuľky vďaky, môžeme použiť výkres na nástenke, na ktorom sú mená všetkých žiakov a tiež učiteľov. Na konci týždňa napíšeme ku menu čin, za ktorý sme niekomu vďačný. Veľmi sympatické je aj to, keď učiteľ prejavuje vďaku žiakom. Môže poďakovať za nejakú pomoc, dobre zvládnuté učivo, dobré správanie, zaujímavé nápady, účasť v súťažiach, prečítané knihy, napísané referáty, vytvorené prezentácie, samostatnosť, originalitu  a podobne.

Poďakovanie na konci školského roka

Žiaci si už zvykli, že na konci školského roka dostávajú od vedenia školy diplomy a darčeky za výborné umiestnenia v olympiádach, v súťažiach, v pretekoch či za vynikajúci prospech. Väčšinou je však všetko zamerané len na výkon, známku a poradie. Ale čo ak konečne nastal čas všímať si aj dobré skutky? Čo tak prekvapiť žiakov tým, že odmeníme tých, ktorí celý rok vytvárali dobré vzťahy v kolektíve, nerobili intrigy, neohovárali, pomáhali iným a šírili okolo seba dobrú náladu? Nebudú aj vďaka tomuto naše deti šťastnejšie? Keď verejne poukážeme aj na tieto hodnoty, ktoré začínajú byť v niektorých komunitách čoraz častejšie vnímané ako tie jediné a skutočné, deti ich začnú považovať za dôležité a budú mať k nim iný postoj.

V rámci rodiny zväčša ďakujeme členom rodiny počas významných sviatkov alebo osláv. V niektorých rodinách si už zvykli navzájom ďakovať napríklad raz do týždňa, keď všetci spoločne prežívajú voľný čas. Veľmi sympatické je aj vkladať lístočky s vďakou pod vankúš, do škatuľky s desiatou, do kabelky, školskej tašky, do notebooku a podobne. Dokážu vyčariť úsmev na tvári, ktorý hreje pri srdci celý deň.

Všetky naše činnosti a prejavy správania sú vecou nášho rozhodnutia. Môžeme naďalej zostávať mrzutí, ufrflaní, večne kritizujúci, ale môžeme sa rozhodnúť aj pre zmenu. Určite nič nie je ideálne a v každej oblasti sa dá nájsť množstvo chýb a problémov. Ale aj napriek tomu si myslím, že dobrých a krásnych vecí je stále všade dosť. Napríklad sú to výnimoční ľudia, sloboda voľby, rôzne príležitosti, možnosť výberu z viacerých možností, vzdelávanie… Premysleným rozvíjaním pozitívnych vzťahov a nasmerovaním detí na vnímanie pozitívnych vecí sa stane ich život nielen v rodinách, ale aj v školách šťastnejší a budú mať aj väčšiu motiváciu učiť sa.

Viac si môžete prečítať na: www.eduworld.sk