Čítanie ako zážitok

Učitelia, ktorí učia starších žiakov, musia stále viac premýšľať nad tým, ako ich priviesť ku knihe a ku čítaniu.V súčasnosti na mladého človeka útočí veľké množstvo podnetov. Často je bezradný a nevie si vybrať ten najvhodnejší. Vplyv počítačov, mobilnej zábavy a televízie je čoraz silnejší, a tak aj učitelia musia hľadať čoraz premyslenejšie cesty, po ktorých by mali kráčať žiaci do krajiny kníh, pretože práve tento svet je pre nich dôležitejší, ako si možno myslíme.

Lenže ako žiakov zaujať, zlákať na stranu čítania z kníh?

Jednoznačne iba tvorivým nápadom, premyslenou aktivitou, pri ktorej bude dominantný samotný žiak. V súčasnosti nám už na vyučovaní nič nebráni v akejkoľvek tvorivosti, a preto si myslím, že na hodinách literárnej výchovy by sme mohli pre posilnenie čítania vytvárať širší priestor pre tvorivé čitateľské dielne.Možností, čo robiť v rámci týchto hodín je viac než dosť, všetko záleží len na učiteľovi, ako si jednotlivé činnosti pripraví v súvislosti s možnosťami žiakov. Ak aj napriek spomínaným skutočnostiam učiteľ nemá dostatočný priestor v procese vyučovania na využívanie spomínaných aktivít, môže ich využiť aj v rámci čitateľských krúžkov.

Ako môžeme žiakov zaujať?

1. TYP ČITATEĽSKEJ DIELNE

Žiaci majú v stanovenom termíne prečítať tú istú knihu. Je dobré, keď má učiteľ k dispozícii knihy pre všetkých žiakov, aby predišiel výhovorkám, že knihu nemohli zohnať. Keď majú žiaci knihu prečítanú, týždeň pred čitateľskou dielňou učiteľ pridelí žiakom individuálne úlohy, úlohy do dvojíc alebo skupín. V priebehu týždňa si žiaci buď doma, alebo v škole jednotlivé úlohy pripravia a počas čitateľskej dielne sa prezentujú. Môžu to byť nasledovné úlohy:

Individuálne úlohy:
– napíš list hlavnej postave,
– napíš list autorovi,
– predstav si, že si hlavná postava, zapíš pocity hlavnej postavy do denníka,
– priprav prezentáciu v PowerPointe o spisovateľovi,
– zmeň žáner (skús prepísať baladu na rozprávku a naopak, napíš prozaický dej formou
epickej básne)
– vymysli iný záver a nadpis,
– vymysli nový diel do knihy,
– povedz, ktorú postavu by si vložil ešte do deja a prečo,
– porozprávaj, ktorou postavou z knihy by si chcel byť a prečo.

Úlohy pre dvojice:
– pripravte si rozhovor „redaktora“ so „spisovateľom“ o prečítanej knihe,
– pripravte desať otázok pre spolužiakov, ktoré budú vychádzať z deja knihy,
– pripravte krížovku alebo osemsmerovku, v ktorej budú ukryté nejaké informácie z knihy.

Úlohy pre skupiny:
– pripravte reklamu formou scénky na prečítanú knihu,
– pripravte reklamný plagát na predaj knihy do kníhkupectva,
– pripravte pantomímu, v ktorej znázorníte malý úsek z deja,
– pripravte dramatizáciu, v ktorej znázorníte najdôležitejšiu udalosť z deja,
– nakreslite vlastný návrh obálky na knihu,
– navrhnite záložku do knihy, na ktorej bude stručný obsah deja.

Je veľmi vhodné, keď sa tento typ čitateľskej dielne uskutoční v dvojhodinovom bloku, aby sa všetci žiaci mohli prezentovať s tým, čo si doma pripravili.
Dnes zatiaľ toľko. V budúcom príspevku si opíšeme, ako postupovať, keď nemáme v škole vlastnú knižnicu, tým pádom ani dostatočné množstvo tých istých kníh na čítanie.