Debata

Účastníkov debaty tvoria dva tímy, ktoré sú zložené z troch rečníkov. Jeden tím je súhlasný a druhý nesúhlasný. Tvrdenia oboch strán sa striedajú, je dôležité aby odzneli  vysvetlenia  predchádzajúcich tvrdení.
Priebeh debaty:
1. rečník vysvetlí, aký názor podporujú a prečo,
2. rečník rozvinie dôvody s konkrétnymi príkladmi,
3. rečník zhrnie debatu a zdôrazní argumenty svojho tímu.
Učiteľ a ostatní žiaci zhodnotia debatu a vyberú tím, ktorý ich presvedčil, svoj výber odôvodnia.