Desatoro obnovy lásky v rodine

Výchova láskou, teda bezpodmienečnou láskou medzi otcom a matkou a medzi rodičmi a deťmi, predstavuje podľa Jiřiny Prekopovej životný štýl, ktorý má byť prevenciou rozvratu rodín, vzťahov a porúch  vo vývoji detí.

Jiřina Prekopová, česko-nemecká psychologička a autorka mnohých kníh, si  uvedomuje vysoké riziko rozpadu rodín, ako aj nutnosť začať realizovať prevenciu prostredníctvom konkrétnych aktivít  s rodinou. Zdôrazňuje, že by sa ľudia mali učiť novému životnému štýlu  v rodinách, ktorý vychádza zo starých overených skúseností našich predkov zameraných na obnovu a udržanie vzťahovej väzby medzi členmi rodiny tak, aby sa navzdory emočnej kríze láska v rodine opäť rozvinula a mohla medzi jej členmi prúdiť ako najsilnejšia sila a puto.

 

1. Prijmi sám seba takého, aký si a maj sa rád, aj keď pochybuješ.

 

2. Prijmi svojich vlastných rodičov takých, akí sú a prijímaj ich v úcte aj keď robia chyby.

 

3. Prijmi partnera aj s jeho rodinou takých, akí sú a prijímaj ich v úcte, aj keď robia chyby. Pretože bez nich by nebola ani tvoja súčasná rodina.

 

4. Vedz, že každý človek v systéme rodiny má nenahraditeľné miesto, ktoré mu patrí už jeho príchodom.

 

5. Vedz, že počatie dieťaťa je aktom prijatia a žitia bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. Vnímaj jedinečnosť tehotenstva každej ženy a dávaj jej podporu na tejto neľahkej ceste.

 

6. Tak ako maternica dáva pevné hranice tvojmu dieťaťu, tak aj ty mu daj zažiť túto istotu, bezpečie a dôveru v tvojom náručí. V pravý čas však dopraj dieťaťu slobodne sa odlúčiť, daj mu možnosť rozvinúť sa a podpor ho v jeho zvedavosti, podnikavosti a tvorivosti.

 

7. Dbaj na to, aby tvoje vyjadrovanie bolo jednoznačné; tvoje áno je ÁNO a tvoje nie je NIE.

 

8. Uč sa, že najprv je dôležité vnímať a vyjadrovať svoje vlastné pocity vyplývajúce zo vzťahu, bez toho aby si druhého kritizoval, odsudzoval a ponižoval. Bez toho sa nemôžeš emočne konfrontovať a vcítiť do druhého. Dbaj na to, aby si premenil hádku do uzmierenia skôr, než slnko zapadne.

 

9. Vedz, že ak trestáš dieťa bitím, posielaním preč, mlčaním, ignorovaním a zastrašovaním, dieťa sa cíti opustené, neprijaté a bez lásky. Vychovávaj dieťa nie v strachu a pod tlakom, ale v atmosfére lásky a radosti.

 

10. Ži vyššie uvedené v jednotnom spojení s tvojou rodinou a tým dávaj svojim deťom vzor. Takto my ľudia pestujeme a obnovujeme bezpodmienečnú lásku v rodine.