Hodnotenie roku 2023

Pred vianočnými prázdninami môžete so staršími žiakmi vyskúšať aktivitu, ktorá spočíva v hodnotení roku 2018 a zameriava sa na  rozvoj samotného žiaka. Aktivitu si môže vyskúšať aj učiteľ. Žiakom môžete pripraviť pracovný list s týmito úlohami:

Čo som v roku 2023 vo svojom živote zmenil(a)? …………………………………………

Čo najdôležitejšie som sa naučil(a)?…………………………………………………………….

Ktoré nezabudnuteľné miesto som navštívil(a)?…………………………………………..

V čom som sa viditeľne zlepšil (a)?……………………………………………………………..

Ktorá kniha ma najviac zaujala?………………………………………………………………….

Ktorá pieseň ma najviac  zaujala?………………………………………………………………..

Ktorý film ma najviac zaujal?……………………………………………………………………..

Aký najkrajší dobrý skutok som urobil(a)?……………………………………………………

Čo najkrajšie som zažil(a)?…………………………………………………………………………

V čom som sa sklamal(a)?………………………………………………………………………….

Čo by som už nikdy neurobil (a)?………………………………………………………………..

Čo mi prinieslo najväčší pocit šťastia?………………………………………………………….

Čo som chcel(a) urobiť, ale neurobil(a) som?………………………………………………..

Za čo som najviac vďačný/ vďačná? …………………………………………………………….

Moja najväčšia chyba spočíva  v tom, že: ……………………………………………………..

Najväčšie ponaučenie som získal (a) v tom, že: …………………………………………….

 

Samozrejme, učiteľ si môže vymyslieť a doplniť svoje vlastné otázky podľa charakteru triedy, v ktorej učí.

Po napísaní odpovedí si môže učiteľ so žiakmi sadnúť do kruhu a môžu sa o tom, čo napísali porozprávať. Vhodné je, keď pracovný list vypracuje aj učiteľ a povie žiakom niečo aj zo svojho života. Žiakov to ešte viac motivuje k tomu, aby sa nebáli komunikovať a vyjadrovať svoje názory.