Reklama na knihu

Reklama na nás útočí zo všetkých strán. Neubránia sa jej ani deti. Čo tak skúsiť s nimi vymýšľať ich vlastné reklamy?Dnes sa pristavím pri jednej ďalšej zaujímavej aktivite, ktorú moji žiaci majú celkom radi. Je to tvorba reklamy na knihu. Aspoň dvakrát do roka po absolvovaní čitateľskej dielne rozdelím žiakov do skupín a poviem im, aby si vybrali jednu zaujímavú knihu a spropagovali ju.
2-282f4fa7b45ee773eee10011410c87b39578556b Majú výber z viacerých možností. Môžu si pripraviť návrh reklamy spolu s obrázkom a sloganom na billboard do časopisu, alebo sa môžu zahrať na rozhlas či televíziu a môžu si vymýšľať reklamy pre tieto médiá. Moji žiaci majú najradšej tvorbu televíznej reklamy. Radi vymýšľajú vo forme scénok rôzne situácie prostredníctvom ktorých propagujú knihy, ktoré sú z ich pohľadu pre deti zaujímavé. Pri tejto činnosti sa musia najprv urobiť scenár, ktorý neskôr nacvičujú a v poslednej fáze každá skupina predvedie svoju reklamu pred spolužiakmi. Ak sú reklamy pekné a zmysluplné, radi ich nahrávame na kameru a ukladáme na webovú stránku.

Po rokoch si všetci radi pozrú svoje malé výmysly a spomínajú pri tom na zaujímavé a často i vtipné chvíle v škole.