SAMOHLÁSKOVANIE

Takto nazývame proces vytvárania viet alebo textov, pri ktorom mohli použiť výhradne tú istú samohlásku. Veta musela pozostávať minimálne zo šiestich slov a musela dávať zmysel.

Napríklad:

Vlci i psi mrzli, pĺzli i slzili.
Maja mala kraba, hada a zajaca.
Naša Kata sa hrala a zasa sa sama napapala.
Tchor Oto ostro pohol vo štvrtok chvostom.