T-schéma

T-schéma je schéma v grafickej podobe v tvare písmena T.

Má široké použitie, slúži na zapisovanie reakcií žiakov na dané tému, pri ktorej sa porovnáva, napr. výhody a nevýhody. Je to nástroj na porovnávanie dvoch stránok danej témy.
Postup:
1. Stanoviť tému, ktorá je vhodná na diskusiu (napr. čo môže žiak robiť v triede a čo nie)
2. Zaznamenať čo najviac dôvodov, argumentov za a proti.
3. Porovnať záznamy vo dvojiciach.
4. Vytvoriť a porovnať T-schému celej triedy. ( Zdroj: Meredith, Steel, Temple, 1998).