Abeceda

Žiaci si napíšu pod seba všetky písmená abecedy a každé písmenko sa pokúsia obrazne opísať.

Napríklad:
C – je citrón prerezaný na
polovicu plný vitamínu C.
(D.Hevier)

Ch – C si chcelo sadnúť na
stoličku a vzniklo ch.
(D.Hevier)

X – je skladacia stolička
abecedy.
(Ramón Gómez de la Serna)

…………………………………………….

Žiaci si napíšu pod seba písmená z abecedy a pokúsia sa napísať báseň tak, aby každý verš začínal ďalším písmenkom
z abecedy.

Napríklad:
Alej
Budúcich
Cieľov
Dosiahne