Cvičenie – jednoslabičné slová

Cieľom tohto cvičenia je napísať vetu alebo súvislý text, ktorý bude pozostávať výhradne z jednoslabičných slov tak, aby dávali zmysel.

Napríklad:
Ja som dnes pred ním a ty si za ním.
Ber len to, čo ti zem dá!
Dom má pec a na nej spí zlý pes.
Ty tĺk, tak sa už aj vzchop!