Keď sú žiaci hercami, vyučovanie bude zábavou

Hlavne mladší žiaci prekypujú fantáziou a originalitou. Vždy, keď sa dá, premeňme tento ich nával energie na zážitok.

Liptovská Osada 29. januára (TASR) – V piatom ročníku sa žiaci na literárnej výchove venujú predovšetkým rozprávkam. Učia sa spoznávať rozprávky slovenské i zahraničné, moderné i ľudové, básnické, prozaické i dramatické.
Keď sme so žiakmi prečítali dostatočné množstvo rozprávok, porozprávali sme sa o nich, ilustrovali, povymýšľali nové závery či úvody, môžeme sa pustiť do zložitejšej práce. S mojimi piatakmi sme sa rozhodli napísať vlastné rozprávky. Keď sú deti zvyknuté často vymýšľať a aj písať, vždy sa tejto úlohy zmocnia s veľkou radosťou. Tešia sa z voľnosti, ktorú im svet fantázie ponúka. Preto majú predmet tvorivé písanie tak rady. Po prečítaní vlastných rozprávok som rozdelila žiakov do skupín a povedala im, aby si vybrali z vymyslených jednu rozprávku, ktorá sa im najviac páči.

Túto museli zmeniť z prozaickej do dramatickej podoby. Teda vytvorili krátky scenár. Potom nastala ďalšia fáza práce v skupinách. Žiaci si rozdelili postavy, ktoré mali stvárniť a začali sa učiť dialógy. Po určitom čase vytvorili kratučké scénky, ktoré potom prezentovali v triede.
V súčasnosti, keď si v školách v rámci školských vzdelávacích programov môžeme vybrať predmet, ktorý by žiakov zaujal, je veľmi dobré zaradiť do rozvrhu hodín aj tvorivé písanie alebo tvorivú dramatiku. Práve na týchto predmetoch máme vytvorený priestor na tvorivé aktivity, ktoré žiakov väčšinou veľmi bavia. Prostredníctvom zážitkových metód môžeme nenásilne opakovať učivo a tiež aspoň na chvíľu vytvoriť priestor na hranie, vymýšľanie a spontánnu aktivitu žiakov.