Cinquain – pomôcka na opakovanie

Už v článku o myšlienkových mapách som spomínala, že niekedy je pre žiakov veľmi náročné vystihnúť podstatu učiva. Niekto si pojmy pamätá ľahko, pre iných je to náročnejšie. Dnes vám ponúkam ďalšiu metódu, ktorá sa pri pravidelnom používaní môže stať pre žiakov vhodnou pomôckou na prehľadné zapamätávanie pojmov, faktov a rôznych definícií.

Z webu nič nevymažeš

Všedná realita je už taká. Bez mobilu, tabletu a notebooku sa už nemôžeme ani pohnúť. Ani naše deti. Duch doby nám nedáva veľkú šancu vystúpiť zo zaužívaných stereotypov, tlaky zo všetkých strán sú naladené na plné obrátky. Je mi jasné, že sa deťom nedá úplne zakázať prístup k internetu, k mobilom, k tabletom alebo k počítačom. Ak ho nemajú doma, majú ho v škole alebo popoludní u spolužiaka. Zakázať sa im nedá, veď v mnohých smeroch je pre všetkých veľmi prospešný, ale múdrym pohybom v tomto priestore sa naučiť dá.

Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej (návrh vyučovacej hodiny)

Tematický celok – literatúra: Historický román
Téma: Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej
Tematický celok – slovenský jazyk: Morfológia – spojky
Tematický celok – sloh: Výkladový slohový postup – úvaha
Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny