Vyskúšajte so žiakmi aktivitu rotujúci prehľad

Metóda rotujúci prehľad patrí do kategórie metód kooperatívneho učenia. Cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť žiakom rozvíjať schopnosť pozerať sa na problém očami druhých, brať do úvahy iné názory, rozlišovať problémy, ktoré môžu vyriešiť samostatne a ktoré vyžadujú spoluprácu, schopnosť modifikovať stanovené pravidlá formou diskusie a tiež konať tak, aby bol dosiahnutý spoločný cieľ.

Ako rozvíjať detskú predstavivosť?

Obrazy, zvuky a iné zmyslové vnemy na nás denne pôsobia z počítačových i televíznych obrazoviek. Čítanie kníh sa potom deťom javí ako nudná a pasívna záležitosť. Ale stratégia vytvárania predstáv môže byť jednou z ciest, ako zmeniť tento pasívny prístup.

Ako môžeme v škole hovoriť s deťmi o závislosti na mobiloch

V  mnohých článkoch som spomínala, aké je pre deti dôležité poznať svoje sny, túžby, ciele, pretože toto poznanie ich poháňa vpred, dáva silu na učenie a energiu na prežívanie bežného dňa. A čo je nemenej dôležité, poznanie vlastných zámerov je výbornou prevenciou pred závislosťami akéhokoľvek druhu.