Čítanie ako zážitok 2

V našich školách máme čoraz viac žiakov, ktorí nechcú čítať knihy. Ako postupovať v takejto situácii?V predchádzajúcom príspevku som uviedla, ako organizovať čitateľskú dielňu, keď máme k dispozícii rovnaké knihy pre všetkých žiakov. Dnes si ukážeme, ako postupovať, keď žiaci čítajú doma rôzne knihy a tiež čo robiť vtedy, keď žiaci za žiadnych okolností čítať doma nechcú.

Čítanie ako zážitok

Učitelia, ktorí učia starších žiakov, musia stále viac premýšľať nad tým, ako ich priviesť ku knihe a ku čítaniu.V súčasnosti na mladého človeka útočí veľké množstvo podnetov. Často je bezradný a nevie si vybrať ten najvhodnejší. Vplyv počítačov, mobilnej zábavy a televízie je čoraz silnejší, a tak aj učitelia musia hľadať čoraz premyslenejšie cesty, po ktorých by mali kráčať žiaci do krajiny kníh, pretože práve tento svet je pre nich dôležitejší, ako si možno myslíme.

Vyučovanie ako dobrodružstvo

Deti sú dnes náročné. Neznášajú v škole nudu. Ako sa jej vyhnúť?

Čo robiť preto, aby sa žiaci do školy tešili? Niekedy možno stačí, keď ich necháme vymýšľať, využívame ich tvorivosť, hravosť, internet, interaktívnu tabuľu, vhodné pracovné listy alebo pustíme zaujímavé video. A dobrodružstvo môže začať.