Prečo si urobiť v triede nástenku snov?

Motivačná koučkaPatti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíme, máme až o 80% vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť  súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať.